Wet financieel toezicht

De Wet op het financieel toezicht (Wft) is op 1 januari 2007 in werking getreden. Deze wet regelt het toezicht op de financiële sector in Nederland. De wet is de opvolger van de wet financiele dienstverlening (WFD)

De WFT bepaalt o.a. dat financieel dienstverleners een vergunning moeten hebben om te mogen bemiddelen in complexe producten. Deze vergunning kunnen zij krijgen op het moment dat zij aan integriteiteisen, solvabiliteitseisen alsmede diploma-eisen voldoen.

H. de Jong Assurantiën heeft haar dienstverlening aangepast aan de Wft en heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten.

De AFM houdt gedragstoezicht. De AFM controleert of consumenten duidelijke en eerlijke informatie krijgen.  Ook De Nederlandse Bank (DNB) houdt toezicht op de financiële markten, het zogenaamde prudentiële toezicht. De DNB controleert of financiële ondernemingen hun verplichtingen nakomen.