Gezinsrechtsbijstand

Juridische hulp, met de Gezinsrechtsbijstandverzekering

Stel, u hebt een conflict op uw werk. Of bij de aankoop van uw televisie ontstaat een geschil. Iedereen loopt het risico een juridisch probleem te krijgen. Als u er niet uitkomt, dan is het wel zo prettig om juridische hulp te hebben.

De Gezinsrechtsbijstandverzekering heeft vier verschillende modules die ieder op andere situaties zijn afgestemd:

  • Verkeer

Met deze module bent u verzekerd van rechtsbijstand in geval van juridische geschillen die voortkomen uit uw deelname aan het verkeer. 

  •  Consument & Wonen  

Bij consumentenkwesties gaat het om veel geschillen waar u als particulier mee te maken kunt krijgen. Bijvoorbeeld schade aan uw bezittingen die door iemand anders is veroorzaakt of conflicten over het kopen of huren van een artikel, of over een aan u geleverde dienst.

Onder woonzaken vallen alle geschillen die in direct verband staan met het wonen op zich, zoals koop- of huurgeschillen. Maar ook een conflict met uw aannemer of met de gemeente valt hieronder, of een geschil met de buren over het kappen van een boom.

  • Inkomen.

Niet alleen arbeidsconflicten vallen hieronder, maar ook geschillen over sociale verzekeringswetten en pensioenkwesties.

  • Fiscaal & Vermogen.

Met deze module zijn geschillen met de belastinginspecteur over uw inkomsten- en vermogensbelasting gedekt, maar ook conflicten over successierecht en onroerendzaakbelasting.

De modules kunt u los af of in combinatie met elkaar afsluiten.

Zoekt u een goede Gezinsrechtsbijstand tegen een scherpe premie en goede voorwaarden? Dan bieden wij u een prima oplossing.

Sluit zelf uw verzekering op onze site of neem gerust contact met ons op voor advies.