Uitvaart kapitaalverzekering

De kapitaaluitvaartverzekering keert bij overlijden een bedrag uit aan de nabestaanden. U kunt zelf vooraf aangeven aan welke nabestaanden het bedrag uitgekeerd moet worden. De nabestaanden kunnen vervolgens de uitvaart regelen in overeenstemming met uw wensen. Het uitgekeerde bedrag kan gebruikt worden voor de rekening van de uitvaartondernemer of voor andere kosten in verband met de begrafenis of crematie.

Verhoging van het verzekerde bedrag door winstdeling

Een groot deel van de premie die u betaalt, wordt voor lange tijd belegd. Door het rendement op deze beleggingen is de totale premie die u betaalt veel lager dan het bedrag dat uiteindelijk wordt uitgekeerd. Bij het berekenen van uw premie gaan we echter veiligheidshalve uit van een laag rendement. In werkelijkheid zal de verzekeraar naar verwachting een hoger rendement halen*. Een belangrijk deel van dat extra rendement wordt gebruikt om uw verzekerde bedrag te verhogen. Deze verhogingen gaan ook door als de premiebetalingsduur is geëindigd.
* Let op: winstdelingspercentages uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Kinderdekking

Kinderen tot en met 17 jaar zijn standaard meeverzekerd op de polis van de ouders. De hoogte van het verzekerde bedrag is gelijk aan het hoogste verzekerde bedrag van één van de ouders, met een maximum van € 7.500,-. Bij kinderen die vóór de ingangsdatum van de verzekering geboren zijn, gaat de kinderdekking 1 jaar na de ingangsdatum van de verzekering in. De kinderen hoeven hiervoor niet aangemeld te worden.

Dekking voor levenloos geboren kinderen

Voor levenloos geboren kinderen is er een speciale regeling. Als een kind na een zwangerschap van 24 weken levenloos ter wereld komt, wordt 25% van het verzekerde bedrag van de moeder uitgekeerd, met een maximum van € 2.500,-. Heeft een zwangerschap tussen de 20 weken en 24 weken geduurd, dan wordt 5% van het verzekerde bedrag van de moeder uitgekeerd.

Sluit zelf uw verzekering op onze site of neem gerust contact met ons op voor advies.